Dagens Arena Arena Atlas Arena idé Arena Program Arenauniversitetet Premiss förlag Arena Skolinformation

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/d22790/public_html/include/modfunc.php on line 3132
Mest lästa
Drogkrigets kostnadskalkyl
2010-04-28
Pensionsfiaskot
2009-02-05
Oppositionsdepression
2009-08-25
Intagen 08-59
2008-10-13
Vänstern är död
2009-03-31

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/d22790/public_html/include/modfunc.php on line 925

Ytlig antirasism

UTSPEL | Publicerad 2010-05-19


Tv 4 sände i höstas dokumentärserien Vår mörka historia, producerad av Laika Film & Tele-vision. Den gör anspråk på att blottlägga rasism som tidigare har förtigits i den svenska historieskrivningen: slavhandeln i Afrika 
och Karibien; svenskars delaktighet i folkmord och stympning i Leopold-regimens Kongo; rasism på statlig och folklig nivå mot samer, resandefolk och invandrare. Att ta ett samlat grepp på rasism är visserligen lovvärt, men seriens framställning och bakomliggande arbetsprocess visar att etiska avvägningar har saknats kring målsättning och genomförande. Vi hävdar att Laika reproducerar den rasism de säger sig avslöja och kritisera: de marginaliserar och mystifierar de grupper de talar för, och visar ett ytligt intresse för platser länkade till Sveriges kolonialhistoria.

Den allvarligaste kritiken måste nog riktas mot Laikas brist på reflektion kring sin blick. Vill man säga något viktigt om rasismens problem, bör man göra en del inledande avvägningar. Vilka ansikten ska framträda? Vilka röster och historieskrivningar ska höras? Med undantag från något enstaka namn, har produktionsbolaget undvikit att kontakta forskare, aktörer eller skribenter som har studerat rasism utifrån postkoloniala frågeställningar. Signifikativt är också att endast vita personer framträder för att ge en kunskapsmässig tyngd åt teveserien. Laika ignorerar att det finns en rad aktörer, forskare och organisationer som sedan länge har arbetat med att medvetandegöra det vita majoritetssamhället om rasismens historiska och samtida uttryck både inom och utom vårt lands gränser.

Teveproduktionens vita position blir särskilt iögonfallande i seriens första avsnitt om det transatlantiska slaveriet, som begränsar sig till att presentera ”fakta” utan att snudda vid det arbete som i dag pågår inom Sverige och Norden för att diskutera vår kolonialhistoria utifrån afrodiasporiska perspektiv. Trots att man har intervjuat Afrosvenskarnas riksförbund – som har arbetat med upplysning sedan lång tid – valdes detta material bort. Kanske tyckte man ändå att några svarta ansikten borde inkluderas i avsnittet, och löste problemet genom att voyeuristiskt spionera med kameran på ovetande svarta människor i offentliga miljöer. Laika har genomgående struntat i de etiska överväganden kring representation och hudfärg som framstår som givna om man ska ägna sig åt medial kunskapsförmedling om rasism. Kännetecknande för deras agerande är att de under arbetets gång successivt har dumpat de flesta svarta aktörer de inledningsvis har kontaktat. Afrosvenskarnas riksförbund var inte de enda. Vi som skriver den här artikeln är två av flera exempel. Ylva Habel inbjöds i projektets inledningsskede, februari 2009, att vara idémässigt bollplank. Hon hann vid en första träff med en av Laikas medarbetare ge produktionsbolaget textmaterial och en rad tips på kontaktpersoner och teman – sedan blev det tyst.

Den enda föreslagna person som Laika sedan kontaktade var Viveca Motsieloa, som har arbetat med kunskapsförmedling om slav-fortet Cape Coast Castle (före detta Karlsborg) i Ghana. Laika sa sig ha ambitiösa planer för ett besök där, och ville engagera henne för research och intervju på plats. Men samarbetet reducerades till en lista med önskemål om kontakter, hjälp-medel och personer som Laika förväntade sig vara på plats när filmteamet kom till Ghana. Laika blev också alltmer stressat och hemlighetsfullt kring resan, samtidigt som man efterfrågade fler kontakter i Ghana. Motsieloa insåg att det utlovade uppdraget varit en ursäkt för att mjölka henne på information. En dag hade filmteamet redan rest till Ghana, utan vare sig visum eller filmtillstånd. Deras enda kontakt där, guiden Essel Blankson, fick hjälpa det in i landet mitt i natten. Frågan är om Laika valde att ansöka om filmtillstånd, som endast går att få i Accra under kontorstid, eller om det kringgick denna lag och begav sig direkt till Cape Coast. Hursomhelst försatte teamet sig i en situation som vanligtvis öppnar för korrupta tjänstemän. Inför arbetet med serien borde Laika ha reflekterat över lämpliga uppförandekoder för vita européer som besöker forna kolonialmiljöer – i synnerhet ett världskulturarv länkat till det transatlantiska slaveriet.

Ghana är sedan 1994 en betydelsefull nod i det globala, tvärvetenskap-liga Slave Route Project, lett av unesco. Där del--tar en rad forskare från länder som varit inblandade i det transatlantiska slaveriet, till exempel Holland, England, Colombia, Ghana, Danmark och Norge. Genom arkeologiska utgrävningar, insamlande av muntlig tradition, arkivstudier och utbildning, så bidrar man till att för första gången sammanföra tidigare isolerade kunskapsöar till en gemen-sam historieskrivning. Laikas påtagliga nonchalans och brådska fick teamet att missa detta, och har kanske bidragit till att stänga dörrar för andra svenskar som vill delta i kunskapsutvecklingen.

Inför produktionen av Vår mörka historia kontaktade Laika Forum för levande historia och de svenska studieförbunden för att få penningstöd för sin serie. Enligt de avtal som Laika senare har ingått med bidragsgivarna abf, Forum för levande historia, Studieförbundet vuxenskolan, Sensus och Studiefrämjandet ska serien användas i organisationernas utbildningsmaterial för studiecirklar och seminarier. Studiepaketet ska också riktas till skolor, och ska enligt uppgift länkas till Forum för levande historias utställning om rasbiologi. Totalt har fem organisationer skänkt cirka 125 000 kronor vardera till produktionen, men har uppenbarligen haft mycket liten – om någon – inblick i hur resultatet skulle se ut. Kanske borde Laikas antirasistiska utfästelser ha synats närmare?

När serien sjösattes skrev Laika på sin hemsida: ”Efter tre års arbete visas nu Erik Sandbergs dokumentärserie om rasismens historia i Sverige”. Snarare har den gjorts med små tidsmarginaler, som pressades ytterligare när man i februari 2009 fick veta att Utbildningsradion skulle besöka Cape Coast Castle inför sin serie om rasism samma år. Tydligen ville Laika vara först på plan, och drev upp tempot för att få serien klar i oktober – mot beräknade december.

När vi kontaktades våren 2009 sa sig Laika vilja skildra svensk rasistisk historia på ett nytt sätt. Men under arbetets gång blev det nödvändigt för dem att devalvera sina ambitioner och göra sig av med en del barlast för denna pris- och tidspressade entreprenörsprodukt. Över bord halades därför organisationer och aktörer med en postkolonial och/eller antirasistisk agenda. I serien visas diskriminerade grupper som offer i en ”glömd” historia som Laika själv säger sig avtäcka.
Laika specialiserar sig enligt egen utsago på undersökande journalistik och har gjort reportage i bland annat Kalla fakta, Uppdrag granskning och Dokument inifrån. I en uppmaning till allmänheten på sin hemsida skriver de: ”Kanske har du själv iakttagit missförhållanden som allmänheten borde få kännedom om?” Ja, vad ska man säga? Varsågod!

Ylva Habel & Viveca Motsieloa

Skriv ut text
Arena 2010-3

Inför valet: De rödgröna leder i opinionsundersökningarna men klarar de av att vinna valet? Vi frågade 15 politiska chefredaktörer, bloggare och opinionsbildare vad de rödgröna behöver göra för en valseger. Om det blir alliansen som vinner valet i stället, hur skulle då svensk politik kunna se ut de kommande fyra åren. I temablocket Fyra år till med Alliansen? skriver Katrine Kielos, Jesper Bengtsson och Anders Rydell. Dessutom: Isobel Hadley-Kamptz ser välfärden medelklassifieras och vara till för dem som redan har ett arbete, Felix Holmgren kritiserar vänsterns hållningslöshet inför den svenska militarismen och Pelle Strindlund ger sig i kast med köttproducenternas nationalism. Stefan Ingvarsson berättar om de polska svårigheterna med att skriva sin postkommunistiska historia och om fackföreningsrörelsen Solidaritet som håller på att glömmas bort. Ylva Habel och Viveka Motsiola kritiserar produktionsbolaget Laika för att falla i koloniala mönster i tevedokumentären Vår mörka historia. Lawen Mohtadi läser Göran Greiders senaste bok. Fler medverkande: Johannes Forsberg, Sara Edenheim, America Vera Zavala, Magnus Wennerhag, Gideon Levy, Johannes Forssberg, Josefin Lind, Tor Billgren, Malena Rydell och Anna Hellgren.

Revolutionen som kom av sig
Av Devrim Mavi
2010-05-18
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Template>Normal</o:Template> <o:Revision>0</o:Revision> <o:TotalTime>0</o:TotalTime> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>28</o:Words> <... 
Varken fri eller jämlik
Av Isobel Hadley-Kamptz
2010-05-19
Att få ta del av välfärden förutsätter arbete. Arbetslinjen har definierat hela den svenska moderna historien. Men alla är inte längre med och frågan är inte partiskiljande.... 
Stoppa kärnvapen
Av Josefin Lind & Gunnar Westberg
2010-05-19
 Amerikanska och ryska kärnvapen är det största hotet mot mänskligheten. Obama har kraftigt ökat anslagen till kärnvapenlaboratorierna. Därför bör svenska regeringen jobba för en konvention mot kärnva... 
Arenagruppen, Drottninggatan 83, SE-111 60 Stockholm. Telefon 08-789 11 60, Fax 08-411 42 42  |  Prenumerera på Arenagruppens nyhetsbrev
© 2000-2018 Arenagruppen. Kontakta webbansvarig  |  System och utveckling: Pelle Olsson